Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

7598 2225 390
Reposted fromkarahippie karahippie viazupabiskupa zupabiskupa

September 03 2019

Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viazielono zielono
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viazielono zielono
Chciałabym być władcą swoich emocji. Po prostu powiedzieć sobie: nie stresuj się tym, to nie ma znaczenia. Ale nie, wtedy muszę zacząć martwić się więcej.
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viaojtam ojtam
0000 0d1f 390
Reposted fromniente niente viaojtam ojtam
Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia viazielono zielono
3816 44b8 390
Reposted fromcorvax corvax viaojtam ojtam
Przez całe życie instynkt uczył mnie jednego - człowiek ma większe szanse jeśli polega na sobie.
— Tara Westover – Uwolniona. Jak wykształcenie odmieniło moje życie
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapiehus piehus
1396 bdf5 390
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromplayinglove playinglove viaconopec conopec

August 26 2019

Jest, jak jest. Tak ma być. Tak wyszło. Chciałem, by było inaczej. Można sobie chcieć.  Chcieć zawsze można. Nikt tego nie zabrania.  Nikt za to nie płaci.
— Żulczyk / jak zwykle w punkt.
7851 d600 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
8556 08c3 390
Reposted fromrol rol viastarryeyed starryeyed
6402 021a 390
Reposted fromRowena Rowena viaPatij Patij
3786 e39a 390
I hope, not for the last time...
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica
3571 b36e 390
Reposted fromsoftboi softboi viakotfica kotfica
6382 1c9e 390
Reposted frombrumous brumous viamolotovcupcake molotovcupcake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl