Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

5779 8722 390
Reposted from2017 2017 viaelinela elinela
9598 92dd 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLuukka Luukka
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
8266 1fb2 390
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiedoskonalosc niedoskonalosc
Jaka była? Była inna, była wyjątkowa. Nie była przystosowana do tego toksycznego świata. Była trochę jak takie dziecko. Kiedy poszła golić nogi, wracała cała we krwi. Cieszyła się kiedy widziała balon. Jej nagłe wybuchy złości i pokręcony charakter, raz była słodką delikatną dziewczynką, a za chwilę dziką i namiętną kobietą. Bolało ją, że ktoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, że jest zło, że ludzie są zawistni, nawet to że dziwki są tanie. Ale przede wszystkim, wierzyła w miłość jak nikt inny i kochała, kochała najmocniej na świecie.
— Autor nieznany
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxsneakyx xsneakyx
8861 ec88 390
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
Miłość jest wtedy gdy dwie osoby w siebie wierzą.
— Nowość
Reposted fromresort resort viawszystkodupa wszystkodupa
9472 8540 390
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa

July 11 2019

5617 1eb9 390
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
6451 8f95 390
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
1133 4069 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaaviee aviee
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Powinniśmy kochać życie i cieszyć się nim jak tylko to możliwe. Lata zajęło mi dojście do tak prostego wniosku. Zwiedzajmy świat. Nie marnujmy czasu na bzdury. Spędzajmy czas z rodzicami i dziećmi. Chodźmy na to cholerne piwo z przyjaciółmi, póki jeszcze można, póki są przyjaciele. Wydaje mi się, że ta radość życia jest czymś głęboko mądrym i rozsądnym. Aż dziwne, że widujemy tylu zafrasowanych filozofów.
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromolewka olewka viadoubleespresso doubleespresso
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaconopec conopec
Małżeństwo nie jest dobrym pomysłem, kiedy człowiek wchodzi do urzędu stanu cywilnego z myślą: "No, w razie czego są rozwody".
— Maria Czubaszek - "Nienachalna z urody"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconopec conopec
7826 57a6 390
Reposted frombrumous brumous viaconopec conopec
2382 950a 390
Reposted fromwyczes wyczes viaconopec conopec
6494 d5b7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaconopec conopec
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaconopec conopec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl