Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri viaznikajac znikajac
1360 3ad1 390
Reposted fromruthieful ruthieful vianiesrajogniem niesrajogniem
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
6113 57a9 390
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viaaliciaem aliciaem

July 05 2017

7571 136e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamichalkoziol michalkoziol
8748 63a9 390
9687 9dda 390
Reposted fromtfu tfu viacygi-chan cygi-chan

June 28 2017

Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea

June 26 2017

Chcę Cię dopiąć na ostatni guzik.
— M. jak..
Ilu ludzi samotnie przemierza życie tylko dlatego, że nie mogą być z tymi, których kochają?
— MJoannaC- “Mężczyzna z tuszem na dłoni”
2856 763b 390
Reposted fromretro-lover retro-lover viaszarakoszula szarakoszula

June 25 2017

5211 c2f6 390
Nie siedź tak w kącie...

A nie znikniesz mi?

Reposted frommarysia marysia viaaks aks

June 20 2017

(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadotknij dotknij

June 19 2017

2536 c376 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutline outline
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
1932 bc23 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
4818 8cb3 390
Reposted fromsunlight sunlight viaviva-salvadore viva-salvadore
5365 fb79 390
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl