Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

Nie istnieją żadne brylanty, torebki Chanel i luksusowe hotele, które byłyby równe poczuciu radości, że twoje życie należy do Ciebie.
— Joanna Brodzik
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 14 2017

6619 9cce 390
Reposted frommemysoupandi memysoupandi
9726 b2b7 390
Reposted fromnewgirl newgirl viasanderDL sanderDL

November 13 2017

5447 ffc0 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viasilence89 silence89

November 12 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianergo nergo

November 09 2017

7133 4f2d 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaspes spes
5100 3437 390
Reposted fromrisky risky viaoutofmyhead outofmyhead
4576 e38a 390
Reposted fromdivi divi viamysoulfortake mysoulfortake
5736 8a10 390

Daj mi tylko jedną noc, zapomnij o swoich przejściach, Skarbie, ze mną chodź, wiem, że masz już dosyć piekła.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
7207 f0f3 390
Nie umiem prosić kogoś, kto mnie nie chce, żeby nagle zaczął mnie chcieć.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 08 2017

3126 5dfb 390

November 06 2017

Dzisiaj przypadkiem dowiedziałam się, że ułożyłeś sobie życie, że jesteś szczęśliwy. I sama nie wiem, czy cieszy mnie to, czy smuci, że nie ze mną.
— facebook
Reposted fromimpulsivee impulsivee
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromimpulsivee impulsivee
Mówiłaś, że mnie kochasz. Dziś śmiejesz się, że to był żart. Ale wydaje mi się, że przez żart powinienem być rozbawiony, a nie oszukany.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromimpulsivee impulsivee
Czasem lepiej żyć złudzeniem. Wmawiać sobie coś. Wkręcać. Udawać, że jest dobrze. Bez pretensji, zajefajnie po prostu. Kłamać sobie w serce. Łatwiej wtedy jakoś tak wstać z łóżka. Wypić kawę. Iść do przodu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromimpulsivee impulsivee
4695 e002
Reposted fromwounded-monster wounded-monster viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl