Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

przygryza wargi w stylu "dzisiaj zatańczysz we mnie".
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
7359 f488
Reposted fromtfu tfu viaLuukka Luukka
5561 2c83 390
Reposted fromnyaako nyaako viazzuuoo zzuuoo
3141 ef92 390
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viazzuuoo zzuuoo
5859 bb32 390

notalickofsense:

TO EVERYONE YOU KNOW WHO YOU ARE

Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viaredshadow redshadow

May 26 2017

Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viamadadream madadream

May 24 2017

1552 73e6 390
Reposted fromdrobnostki drobnostki viakotfica kotfica
0948 6afc 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted fromnebthat nebthat viamisspandora misspandora
4714 70bd 390
Reposted frompotatolovero potatolovero viagoszko goszko
8345 e8cd 390
Reposted fromamatore amatore viafreska freska
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagoszko goszko
6030 7368 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamymindneversleeps mymindneversleeps

May 21 2017

4091 4e6d 390
Reposted fromkrzysk krzysk viacoffeebitch coffeebitch
5036 028c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacoffeebitch coffeebitch
9928 56a4 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viahouda houda
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl