Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2017

1017 a257 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapoppyseed poppyseed
3629 e2e6 390
Reposted fromobliviate obliviate viapoppyseed poppyseed
Reposted fromFlau Flau viapoppyseed poppyseed
0194 296c 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaindisputabel indisputabel

August 26 2017

7757 7fe8 390
Reposted frommeem meem vianoisetales noisetales
- Czy Ty mnie lubisz? - Lubię. A Ty mnie? - Bardzo. Uwielbiam Cię.
— Rozmowy o północy z K.
Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu <3
— Piotr Adamczyk
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viamartulla martulla
9394 d155 390
Reposted fromparamaribo paramaribo viajethra jethra
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaimchuckbasss imchuckbasss
9280 0c3e 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

August 24 2017

5520 e53f 390
Sztuczne fiolki
6237 0368 390
Reposted fromzie zie viaforgettoregret forgettoregret
Nawet nie chcę słyszeć ile mogłem zrobić do tej pory.
— Quebonafide feat K-Leah-Ile mogłem
Reposted frompastelowe pastelowe viaforgettoregret forgettoregret
8356 eb3b 390

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viasomebunny somebunny

August 23 2017

4019 1d5e 390

goddessprogress:

#Adulthood

Reposted fromtron tron vialaluna laluna
Człowiek też może stać się nałogiem.
— rzuć wszystko i chodź się całować!
Reposted fromtimetolove timetolove viahysterie hysterie
1519 9880 390
3326 9e35 390
.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl