Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

3636 0dcb 390
Reposted fromdilma dilma viahouseofpain houseofpain
5841 e0d2 390
Reposted fromkodokuna kodokuna viaikari ikari
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialabellavita labellavita
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialabellavita labellavita
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialabellavita labellavita
bardzo łatwo żyć tak jak chcą inni; bardzo trudno, zaś, ustalić, czego człowiek chce sam dla siebie.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream vialabellavita labellavita
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake vialabellavita labellavita
9513 eaa1 390
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory vialabellavita labellavita

October 18 2017

6411 100a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viagreymouse greymouse

October 10 2017

1542 df41 390
Reposted fromsheismysin sheismysin viaoutline outline

October 07 2017

1747 f8d6 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viairmelin irmelin
– Jestem pracoholiczką. Lubię pracować. – Więc musi się Pani zakochać.
— rozmowa z taksówkarzem, Warszawa, 1.10.2017r
Reposted fromsouxie souxie viapannaniczyja pannaniczyja

October 06 2017

4734 415a 390
Reposted frombylejaka bylejaka viacarlandlouise carlandlouise
3685 3bee 390
Reposted fromwyczes wyczes viaoutline outline
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viajedriq jedriq
5322 e643 390
Reposted frominaska inaska viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl