Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2017

Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viasarkastyczna sarkastyczna
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
8841 2961 390
Reposted fromoll oll viasarkastyczna sarkastyczna
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viapikkumyy pikkumyy
Chyba właśnie po tym można poznać ludzi naprawdę samotnych. Zawsze wiedzą, co robić w deszczowe dni. Zawsze można do nich zadzwonić. Zawsze są w domu. Pieprzone zawsze. 
— Stephen King
Jeśli kobiecie każe się być dystyngowaną damą siedzącą z równo złączonymi kolanami, jeśli wychowano ją tak, że mdleje słysząc dosadniejsze słowo, jeśli nigdy nie piła nic poza pasteryzowanym mlekiem... to trzeba uważać kiedy się urwie ze sznurka. Nagle przestają jej wystarczać likiery owocowe, zaczyna upijać się na umór jak stary marynarz, a od jej przekleństw więdną uszy. Głód minął, ale pozostała obawa, że kiedyś znowu dostanie się do niewoli. Chce więc zakosztować wszystkiego, póki może.

November 05 2017

5701 54a5 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamywonderland mywonderland
Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialabellavita labellavita

November 04 2017

Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
8505 1fe1 390

supersonicyouth:

Gustav Klimt

2393 9fb8
"Czy to była dla niego tylko jednorazowa przygoda?
Czy w ogóle mnie kochał?
Czy to tylko była kwestia jego niedojrzałości emocjonalnej...?

Jestem świadoma, że miłość wymaga czasu 
Ale również wiem, że jeszcze nie czułam nic tak silnego do kogoś innego" 
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viapikkumyy pikkumyy
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
9932 320c 390
-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaeternaljourney eternaljourney
Żałuję, że ostatnie spotkania wyglądały w ten sposób. Mogliśmy sobie tego oszczędzić
3636 0dcb 390
Reposted fromdilma dilma viahouseofpain houseofpain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl