Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2020

5778 29e1 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaconopec conopec
3045 71ab 390
Reposted fromteijakool teijakool viaconopec conopec
4093 4806 390
Reposted fromministerium ministerium viaconopec conopec

March 03 2020

Są ludzie, którym pozwolimy wracać zawsze.
Podchodzę do lustra i patrzę na swoje odbicie, patrzę w oczy dziewczyny, którą spotkałam, ale nigdy nie poznałam.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
i mówię sobie codziennie, cały czas nie wytrzymam a wytrzymuję
— ja
1632 9a8f 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viayoann yoann
5419 bd97 390
Reposted fromtichga tichga viayoann yoann
3710 2922 390
Reposted fromgrobson grobson viawszystkodupa wszystkodupa
1814 9444 390
Reposted fromZircon Zircon viacarmenluna carmenluna

February 07 2020

Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viatobecontinued tobecontinued
4213 bd82 390

December 27 2019

9928 c2c1 390
Reposted fromstroschek stroschek viaretaliate retaliate
4620 115f 390
Reposted fromLane Lane vialexxie lexxie
6684 d4c2 390
Reposted fromeuphoriaa euphoriaa viapowidlo powidlo
2816 77a0 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathenatuss thenatuss
4541 cfc6 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viathenatuss thenatuss
9755 edd8 390
Reposted fromjasminum jasminum viablackmoth7 blackmoth7
7091 c485 390
Reposted fromhrafn hrafn viablackmoth7 blackmoth7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl